Robotyzacja.com

..robotyka wokół naszych myśli

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Automatyka i Robotyka C++ Podstawy c++ Proste programy w C++ - instrukcje warunkowe

Proste programy w C++ - instrukcje warunkowe

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Program napisany w środowisku Microsoft Visual C++

                Zajmiemy się teraz zastosowaniem instrukcji warunkowych. Zacznijmy od bardzo prostego przykładu. Napiszemy program, którego zadaniem będzie sprawdzenie która liczba jest większa, a która mniejsza. Aby łatwiej było zrozumieć zasadę działania programu przyjrzyjmy się schematowi blokowemu.

Na początku użytkownik podaje dwie zmienne a i b. Program porównuje je ze sobą, sprawdza czy a jest większe od b. Jeżeli warunek jest spełniony wyświetla a>b, jeżeli nie jest spełniony, wyświetli a<b.

                Powyższy problem można zapisać w języku C/C++ stosując instrukcję warunkową if. Wygląda ona następująco: if (warunek) {instrukcja}, zapis ten oznacza, że jeżeli warunek jest spełniony wykonaj to co zawiera instrukcja, w innym przypadku nie wykonuj instrukcji, jeżeli nic dalej nie napiszemy, program się zakończy. Ponieważ chcemy, aby w przypadku niespełnienia warunku program wykonał działanie alternatywne, zastosujemy tu else. Zatem: if (warunek) {instrukcja_1} else {instrukcja_2}, czyli jeżeli warunek jest spełniony program wykona instrukcję 1, w przeciwnym wypadku wykonainstrukcję 2. Ważne jest, aby nie zapomnieć o zastosowaniu nawiasów klamrowych { }, niezastosowanie tych nawiasów spowoduje, wykonanie tylko jednej instrukcji kodu pod instrukcją warunkową.

Mając już wszystkie dane napiszmy program. Posłużmy się liczbami całkowitymi.

#include "stdafx.h"
#include
<stdio.h>
#include
<stdlib.h>
int
a,b;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{
printf("Program sprawdzajacy czy wartosc a, jest wieksza od wartosci b \n");
printf("Podaj a i b \n");
scanf("%d %d", &a, &b);
       if (a>b) {
            
printf("Wartosc a = %d jest wieksza od b = %d \n", a, b);
       } else {
             printf("Wartosc a = %d jest mniejsza od b = %d \n", a, b);
       }
       system("pause");
       return 0;
}

 

 

 
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Szukaj artykułu

Partnerzy