Robotyzacja.com

..robotyka wokół naszych myśli

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Automatyka i Robotyka C++ Podstawy c++ Proste programy w C++ – pole kwadratu

Proste programy w C++ – pole kwadratu

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Prosty program napisany w środowisku Microsoft Visual C++

Program będzie obliczał pole kwadratu. Jak wiemy z matematyki, pole kwadratu oblicza się mnożąc jeden bok przez drugi. Z definicji boki kwadratu są sobie równe. Zatem podajemy tylko jeden bok, oznaczony np. literą a.

Na początek należy pamiętać o dołączeniu niezbędnych bibliotek: #include <nazwa_biblioteki>

Przypomnijmy jeszcze co robią inne symbole, funkcje:

\n (ang. newline) – przejście do kolejnego wiersza
// za tymi znakami piszemy komentarz, którego nie czyta program, tylko do końca linii
/* tak oznaczamy komentarz
który zajmuje więcej niż jedną linię*/
funkcja printf mówiąc skrótowo jest stosowana do wyświetlania tekstów
funkcja scanf jest odpowiedzialna za odczytanie danych z klawiatury
obie te funkcje działają zarówno w języku C++, jak i C i znajdują się w bibliotece stdio.h
„%d” to specyfikator, który określa typ wczytywanej zmiennej – liczba całkowita
natomiast &a określa adres zmiennej, czyli miejsca, w które zostanie przekazana pobrana z klawiatury wartość

Przejdźmy teraz do programu, najważniejsze informacje zawarto w komentarzach.  
 

#include <stdlib.h> // ze względu na to, że tu znajduje się funkcja system
#include <stdio.h> // tu znajdują się funkcje printf i scanf
#include "stdafx.h" // środowisko Microsoft Visual C++ wymaga zawarcia tej biblioteki

int a, pole; // wprowadzamy zmienne a - długość boku oraz pole - pole kwadratu 

int _tmain(int arg, char* agrt[])// środowisko Microsoft Visual C++ samo wprowadza

{

       printf("Program obliczajacy pole kwadratu \n"); // informacja dla użytkownika
       printf("Podaj dlugosc boku kwadratu, a = "); /* użytkownik jest proszony o podanie długości boku kwadratu,                                                    powinien teraz wpisać jakąś liczbę całkowitą*/

       scanf("%d", &a); // program pobiera podaną liczbę, &a jest to adres zmiennej a,
       pole=a*a; // formua obliczająca pole kwadratu

       printf("Pole powiwerzchni kwatratu = %d \n", pole); /*program poda obliczoną powierzchnię pola*/

       system("pause");
       /*powoduje, że możemy zobaczyć obliczony wynik, bez tej funkcji programy by tylko mignął można to
       sprawdzić usuwając ją */

             return 0;

}

 

 
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Szukaj artykułu

Partnerzy